Company Logo
slide 1

โปร ไทรทัน4Dr เตี้ย 18

Mirage GLS CVT Sam Limited 2018

โปรโมชั่น รถยนต์มิตซูบิชิ

New Mitsubishi Mirage Sam Edition 2019

 

มิราจ Mirage GLS CVT ราคา 574,000 บาท Sam Limited 2019

สีขาว + 7,000

 

ดาวน์ 10 % จำนวนเงิน 57,400 บาท

ฟรี ค่าจดทะเบียน 2,600 บาท
ค่ามัดจำป้ายแดง 3,000 บาท ( ได้คืน )
รวมออกรถ 60,400 บาท
ยอดจัด 516,600 บาท
ผ่อน 48 เดือน เดือนละ 12,222 บาท ดอกเบี้ย   3.39 %
ผ่อน 60 เดือน เดือนละ 10,112 บาท ดอกเบี้ย   3.49 %
ผ่อน 72 เดือน เดือนละ   8,764 บาท ดอกเบี้ย   3.69 %
ผ่อน 84 เดือน เดือนละ   8,040 บาท ดอกเบี้ย   4.39 %


ดาวน์ 15 % จำนวนเงิน 86,100 บาท

ฟรี ค่าจดทะเบียน 2,600 บาท
ค่ามัดจำป้ายแดง 3
,000 บาท ( ได้คืน )
รวมออกรถ 89,100 บาท
ยอดจัด 487,900 บาท

ผ่อน 48 เดือน เดือนละ 11,258 บาท ดอกเบี้ย   2.69 %
ผ่อน 60 เดือน เดือนละ   9,307 บาท ดอกเบี้ย   2.89 %
ผ่อน 72 เดือน เดือนละ   8,114 บาท ดอกเบี้ย   3.29 %
ผ่อน 84 เดือน เดือนละ   7,349 บาท ดอกเบี้ย   3.79 %

 

ดาวน์ 20 % จำนวนเงิน 114,800 บาท
ฟรี ค่าจดทะเบียน 2,600 บาท
ค่ามัดจำป้ายแดง 3,000 บาท ( ได้คืน )
รวมออกรถ 117,800 บาท
ยอดจัด 459,200 บาท
ผ่อน 48 เดือน เดือนละ 10,520 บาท ดอกเบี้ย   2.49 %
ผ่อน 60 เดือน เดือนละ   8,644 บาท ดอกเบี้ย   2.59 %
ผ่อน 72 เดือน เดือนละ   7,430 บาท ดอกเบี้ย   2.75 %
ผ่อน 84 เดือน เดือนละ   6,726 บาท ดอกเบี้ย   3.29 %


ดาวน์ 25 % จำนวนเงิน 143,500 บาท
ฟรี ค่าจดทะเบียน 2,600 บาท
ค่ามัดจำป้ายแดง 3,000 บาท ( ได้คืน )
รวมออกรถ 146,500 บาท
ยอดจัด 430,500 บาท
ผ่อน 48 เดือน เดือนละ  9,826 บาท ดอกเบี้ย   2.39 %
ผ่อน 60 เดือน เดือนละ  8,068 บาท ดอกเบี้ย   2.49 %
ผ่อน 72 เดือน เดือนละ  6,944 บาท ดอกเบี้ย   2.69 %
ผ่อน 84 เดือน เดือนละ  6,269 บาท ดอกเบี้ย   3.19 %

 

ของแถม
** ส่วนลด 40,000 บาท
** ประกันภัยชั้น 1 (  โตเกียวมารีน ซ่อมห้าง )
** พรบ ( ศรีเมือง )
** ฟิล์มกรองแสง  Lamina รอบคัน
** กันสาดแท้
** พรมชุด
** กรอบป้ายทะเบียน
** ผ้ายางปูพื้น
** ส่วนลดอะไหล่ 10 %
** waranty 5 ปี 100,000 กิโล
** ฟรีค่าแรง 10 ระยะ 10,000 - 100,000 กิโล
** สปอยเลอร์ มาจากโรงงาน

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

มิราจ Mirage GLS CVT ราคา 564,000 บาท Sam Limited 2018

สีขาว + 7,000

 

ดาวน์ 10 % จำนวนเงิน 56,400 บาท

ฟรี ค่าจดทะเบียน 2,600 บาท
ค่ามัดจำป้ายแดง 3,000 บาท ( ได้คืน )
รวมออกรถ 59,400 บาท
ยอดจัด 507,600 บาท
ผ่อน 48 เดือน เดือนละ 12,009 บาท ดอกเบี้ย   3.39 %
ผ่อน 60 เดือน เดือนละ   9,936 บาท ดอกเบี้ย   3.49 %
ผ่อน 72 เดือน เดือนละ   8,611 บาท ดอกเบี้ย   3.69 %
ผ่อน 84 เดือน เดือนละ   7,900 บาท ดอกเบี้ย   4.39 %


ดาวน์ 15 % จำนวนเงิน 84,600 บาท

ฟรี ค่าจดทะเบียน 2,600 บาท
ค่ามัดจำป้ายแดง 3
,000 บาท ( ได้คืน )
รวมออกรถ 87,600 บาท
ยอดจัด 479,400 บาท

ผ่อน 48 เดือน เดือนละ 11,062 บาท ดอกเบี้ย   2.69 %
ผ่อน 60 เดือน เดือนละ   9,145 บาท ดอกเบี้ย   2.89 %
ผ่อน 72 เดือน เดือนละ   7,973 บาท ดอกเบี้ย   3.29 %
ผ่อน 84 เดือน เดือนละ   7,221 บาท ดอกเบี้ย   3.79 %

 

ดาวน์ 20 % จำนวนเงิน 112,800 บาท
ฟรี ค่าจดทะเบียน 2,600 บาท
ค่ามัดจำป้ายแดง 3,000 บาท ( ได้คืน )
รวมออกรถ 115,800 บาท
ยอดจัด 451,200 บาท
ผ่อน 48 เดือน เดือนละ 10,336 บาท ดอกเบี้ย   2.49 %
ผ่อน 60 เดือน เดือนละ   8,494 บาท ดอกเบี้ย   2.59 %
ผ่อน 72 เดือน เดือนละ   7,301 บาท ดอกเบี้ย   2.75 %
ผ่อน 84 เดือน เดือนละ   6,608 บาท ดอกเบี้ย   3.29 %


ดาวน์ 25 % จำนวนเงิน 141,000 บาท
ฟรี ค่าจดทะเบียน 2,600 บาท
ค่ามัดจำป้ายแดง 3,000 บาท ( ได้คืน )
รวมออกรถ 144,000 บาท
ยอดจัด 423,000 บาท
ผ่อน 48 เดือน เดือนละ 9,655 บาท ดอกเบี้ย   2.39 %
ผ่อน 60 เดือน เดือนละ 7,928 บาท ดอกเบี้ย   2.49 %
ผ่อน 72 เดือน เดือนละ 6,823 บาท ดอกเบี้ย   2.69 %
ผ่อน 84 เดือน เดือนละ 6,160 บาท ดอกเบี้ย   3.19 %

 

ของแถม
** ส่วนลด 40,000 บาท
** ประกันภัยชั้น 1 (  โตเกียวมารีน ซ่อมห้าง )
** พรบ ( ศรีเมือง )
** ฟิล์มกรองแสง  Lamina รอบคัน
** กันสาดแท้
** พรมชุด
** กรอบป้ายทะเบียน
** ผ้ายางปูพื้น
** ส่วนลดอะไหล่ 10 %
** waranty 5 ปี 100,000 กิโล
** ฟรีค่าแรง 10 ระยะ 10,000 - 100,000 กิโล
** สปอยเลอร์ มาจากโรงงาน

 

หมายเหตุ แถมเพิ่มอีกจร้า เพียงสอบถามทาง LINE ID ( 0818231390 หรือ tuu-mitsu ) หรือโทร 081-8231390 ค่ะ

 

ขั้นตอนการจอง เงินจอง 5,000 บาท เข้าบัญชี

บริษัท มิตซูมหานคร ออโตโมบิล จำกัด
ธนาคาร กสิกรไทย สาขา เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์
เลขที่บัญชี 391-1-04954-5

และส่งสำเนาสลิบทางไลน์หรือเฟสบุ๊คมาพร้อมบัตรประชาชน เพื่อตู่ออกใบจองให้ค่ะ

 

 เอกสารทำสัญญา

  1. สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ซื้อ 3 ชุด
  2. สำเนาบัตรประชาชน ผู้ซื้อ 3 ชุด
  3. สลิบเงินเดือน ผู้ซื้อ
  4. สำเนาสมุดเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน ผู้ซื้อ


 สอบถาม สั่งจอง รถยนต์มิตซูบิชิป้ายแดง ทุกรุ่นพร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้ม ติดต่อ ตู่ ได้ตามข้อมูลด้านล่างเลยค่ะ

โทร 0818231390  ตู่ มิตซู ( มิตซูมหานคร)

website  http://www.tuu-mitsu.com

FaceBook https://www.facebook.com/tuumitsuvibha

Line ID ( 0818231390 หรือ tuu-mitsu ) มาได้นะค่ะ online ตลอดค่ะ

 

Copyright (C) WWW.TUU-MITSU.COM All rights reserved. Hot line 0818231390
Thank Support Joomla and Credit Mitsubishi-Motors