slide 1

เอาท์แลนเดอร์ 2021

เอ็กซ์แพนเดอร์ 2020

โปร ไทรทัน4Dr เตี้ย 21

EXPANDER 1.5 GT

XPANDER 1.5 GT MIVEC 2020 
ราคา 863,000 บาท  
 


ดาวน์ 10 % จำนวนเงิน 86,300 บาท  
ค่าจดทะเบียน 3,700 บาท
ค่ามัดจำป้ายแดง 3,000 ( ได้คืน )
รวมออกรถ 93,000 บาท
ยอดจัด 776,700 บาท

ผ่อน 48 เดือน เดือนละ 18,311 บาท ดอกเบี้ย  3.29 %  
ผ่อน 60 เดือน เดือนละ 15,204 บาท ดอกเบี้ย  3.49 % 
ผ่อน 72 เดือน เดือนละ 13,176 บาท ดอกเบี้ย  3.69 % 
ผ่อน 84 เดือน เดือนละ 11,829 บาท ดอกเบี้ย  3.99 %

 
ดาวน์ 15 % จำนวนเงิน 129,450 บาท  
ค่าจดทะเบียน 3,700 บาท
ค่ามัดจำป้ายแดง 3,000 ( ได้คืน )
รวมออกรถ 136,150 บาท
ยอดจัด 733,550 บาท

ผ่อน 48 เดือน เดือนละ 16,927 บาท ดอกเบี้ย 2.69 %  
ผ่อน 60 เดือน เดือนละ 13,932 บาท ดอกเบี้ย 2.79 %  
ผ่อน 72 เดือน เดือนละ 12,078 บาท ดอกเบี้ย 3.09 %
ผ่อน 84 เดือน เดือนละ 10,806 บาท ดอกเบี้ย 3.39 %


 
ดาวน์ 20 % จำนวนเงิน 172,600 บาท  
ค่าจดทะเบียน 3,700 บาท
ค่ามัดจำป้ายแดง 3,000 ( ได้คืน )
รวมออกรถ 179,300 บาท
ยอดจัด 690,400 บาท

ผ่อน 48 เดือน เดือนละ 15,701 บาท ดอกเบี้ย 2.29 %  
ผ่อน 60 เดือน เดือนละ 12,882 บาท ดอกเบี้ย 2.39 %  
ผ่อน 72 เดือน เดือนละ 11,080 บาท ดอกเบี้ย 2.59 %
ผ่อน 84 เดือน เดือนละ   9,997 บาท ดอกเบี้ย 3.09 %


 
ดาวน์ 25 % จำนวนเงิน 215,750 บาท  
ค่าจดทะเบียน 3,700 บาท
ค่ามัดจำป้ายแดง 3,000 ( ได้คืน )
รวมออกรถ 222,450 บาท
ยอดจัด 647,250 บาท

ผ่อน 48 เดือน เดือนละ 14,558 บาท ดอกเบี้ย 1.99 %  
ผ่อน 60 เดือน เดือนละ 12,023 บาท ดอกเบี้ย 2.29 %  
ผ่อน 72 เดือน เดือนละ 10,333 บาท ดอกเบี้ย 2.49 %
ผ่อน 84 เดือน เดือนละ   9,211 บาท ดอกเบี้ย 2.79 %


 
ของแถม
* ประกันภัยชั้น 1
* พรบ ( ศรีเมืองซ่อมห้าง )
* ฟิลมลามีน่า รอบคัน
* ขัดเคลือบสี
* กรอบป้ายทะเบียน  
* ผ้ายางปูพื้น
* พรมชุด
* ส่วนลดอะไหล่ 10 %
* ฟรีค่าแรง 5 ปี 10 ระยะ 10,000 - 100,000 กิโล
* waranty 5 ปี 100,000 กิโล
* บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม. 1 ปี

 

---------------------------------------------------------------------

 

XPANDER 1.5 GT MIVEC 2019 
ราคา 859,000 บาท  
 


ดาวน์ 10 % จำนวนเงิน 85,900 บาท  
ค่าจดทะเบียน 3,700 บาท 
ค่ามัดจำป้ายแดง 3,000 ( ได้คืน ) 
รวมออกรถ 92,600 บาท 
ยอดจัด 773,100 บาท

ผ่อน 48 เดือน เดือนละ 18,226 บาท ดอกเบี้ย  3.29 %  
ผ่อน 60 เดือน เดือนละ 15,134 บาท ดอกเบี้ย  3.49 % 
ผ่อน 72 เดือน เดือนละ 13,115 บาท ดอกเบี้ย  3.69 % 
ผ่อน 84 เดือน เดือนละ 11,775 บาท ดอกเบี้ย  3.99 %

 
ดาวน์ 15 % จำนวนเงิน 128,850 บาท  
ค่าจดทะเบียน 3,700 บาท 
ค่ามัดจำป้ายแดง 3,000 ( ได้คืน ) 
รวมออกรถ 135,550 บาท 
ยอดจัด 730,150 บาท

ผ่อน 48 เดือน เดือนละ 16,849 บาท ดอกเบี้ย 2.69 %  
ผ่อน 60 เดือน เดือนละ 13,867 บาท ดอกเบี้ย 2.79 %  
ผ่อน 72 เดือน เดือนละ 12,022 บาท ดอกเบี้ย 3.09 % 
ผ่อน 84 เดือน เดือนละ 10,755 บาท ดอกเบี้ย 3.39 %


 
ดาวน์ 20 % จำนวนเงิน 171,800 บาท  
ค่าจดทะเบียน 3,700 บาท 
ค่ามัดจำป้ายแดง 3,000 ( ได้คืน ) 
รวมออกรถ 178,500 บาท 
ยอดจัด 687,200 บาท

ผ่อน 48 เดือน เดือนละ 15,629 บาท ดอกเบี้ย 2.29 %  
ผ่อน 60 เดือน เดือนละ 12,823 บาท ดอกเบี้ย 2.39 %  
ผ่อน 72 เดือน เดือนละ 11,028 บาท ดอกเบี้ย 2.59 % 
ผ่อน 84 เดือน เดือนละ   9,951 บาท ดอกเบี้ย 3.09 %


 
ดาวน์ 25 % จำนวนเงิน 214,750 บาท  
ค่าจดทะเบียน 3,700 บาท 
ค่ามัดจำป้ายแดง 3,000 ( ได้คืน ) 
รวมออกรถ 221450 บาท 
ยอดจัด 644,250 บาท

ผ่อน 48 เดือน เดือนละ 14,491 บาท ดอกเบี้ย 1.99 %  
ผ่อน 60 เดือน เดือนละ 11,967 บาท ดอกเบี้ย 2.29 %  
ผ่อน 72 เดือน เดือนละ 10,285 บาท ดอกเบี้ย 2.49 % 
ผ่อน 84 เดือน เดือนละ   9,168 บาท ดอกเบี้ย 2.79 %


 
ของแถม 
* ประกันภัยชั้น 1 
* พรบ ( ศรีเมืองซ่อมห้าง ) 
* ฟิลมลามีน่า รอบคัน 
* ขัดเคลือบสี 
* กรอบป้ายทะเบียน  
* ผ้ายางปูพื้น 
* พรมชุด 
* ส่วนลดอะไหล่ 10 % 
* ฟรีค่าแรง 5 ปี 10 ระยะ 10,000 - 100,000 กิโล 
* waranty 5 ปี 100,000 กิโล 
* บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม. 1 ปี

 

หมายเหตุ แถมเพิ่มอีกจร้า เพียงสอบถามทาง LINE ID ( 0818231390 หรือ tuu-mitsu ) หรือโทร 081-8231390 ค่ะ

 

 

เอกสารทำสัญญา

  1. สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
  2. สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด
  3. สลิบเงินเดือนล่าสุดหรือหนังสือรับรองเงินเดือน
  4. สำเนาสมุดเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

สอบถาม สั่งจอง รถยนต์มิตซูบิชิป้ายแดง ทุกรุ่นพร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้ม ติดต่อ ตู่  คนสวยได้ตามข้อมูลด้านล่างค่ะ

 

โทร 0818231390  ตู่ มิตซู 

 

website  http://www.tuu-mitsu.com

 

FaceBook https://www.facebook.com/tuumitsuvibha

 

Line ID ( 0818231390 หรือ tuu-mitsu ) มาได้นะค่ะ online ตลอดค่ะ
Copyright (C) WWW.TUU-MITSU.COM All rights reserved. Hot line 0818231390
Thank Support Joomla and Credit Mitsubishi-Motors