Company Logo
slide 1

โปร ไทรทัน4Dr เตี้ย 17

โปรโมชั่น รถยนต์มิตซูบิชิ

PAJERO SPORT 2.4 GT MIVEC ปี 2017

 

ราคา 1,389,000 บาท

สีขาวมุข ราคา 1,404,000 บาท

 

PAJERO SPORT 2.4 GT MIVEC ปี 2017

ราคา 1,389,000 บาท

 

ดาวน์ 10 % จำนวนเงิน 138,900 บาท
ค่าจดทะเบียน 6,500 บาท 
ค่ามัดจำป้ายแดง 3,000 ( ได้คืน )
รวมออกรถ 148,400 บาท
ยอดจัด 1,250,100 บาท
ผ่อน 48 เดือน เดือนละ 29,367 บาท ดอกเบี้ย  3.19 % Krungsri
ผ่อน 60 เดือน เดือนละ 24,471 บาท ดอกเบี้ย  3.49 % Krungsri
ผ่อน 72 เดือน เดือนละ 21,102 บาท ดอกเบี้ย  3.59 % Krungsri
ผ่อน 84 เดือน เดือนละ 18,935 บาท ดอกเบี้ย  3.89 % Krungsri

ผ่อน 48 เดือน เดือนละ 29,159 บาท ดอกเบี้ย  2.99 % SCB
ผ่อน 60 เดือน เดือนละ 24,262 บาท ดอกเบี้ย  3.29 % SCB
ผ่อน 72 เดือน เดือนละ 20,894 บาท ดอกเบี้ย  3.39 % SCB
ผ่อน 84 เดือน เดือนละ 18,726 บาท ดอกเบี้ย  3.69 % SCB

 

ดาวน์ 15 % จำนวนเงิน 208,350 บาท

ค่าจดทะเบียน 6,500 บาท 

ค่ามัดจำป้ายแดง 3
,000 ( ได้คืน )
รวมออกรถ 217,850
บาท
ยอดจัด 1,180,650 บาท

ผ่อน 48 เดือน เดือนละ 27,047 บาท ดอกเบี้ย  2.49 %
ผ่อน 60 เดือน เดือนละ 22,324 บาท ดอกเบี้ย  2.69 %

ผ่อน 72 เดือน เดือนละ 19,241 บาท ดอกเบี้ย  2.89 %

ผ่อน 84 เดือน เดือนละ 17,489 บาท ดอกเบี้ย  3.49 %


ดาวน์ 20 % จำนวนเงิน 277,800 บาท

ค่าจดทะเบียน 6,500 บาท 

ค่ามัดจำป้ายแดง 3
,000 ( ได้คืน )
รวมออกรถ 287,300
บาท
ยอดจัด 1,111,200 บาท

ผ่อน 48 เดือน เดือนละ 25,178 บาท ดอกเบี้ย   2.19 %
ผ่อน 60 เดือน เดือนละ 20,733 บาท ดอกเบี้ย   2.39 %
ผ่อน 72 เดือน เดือนละ 17,739 บาท ดอกเบี้ย   2.49 %
ผ่อน 84 เดือน เดือนละ 15,997 บาท ดอกเบี้ย   2.99 %


ดาวน์ 25 % จำนวนเงิน 347,250 บาท

ค่าจดทะเบียน 6,500 บาท 

ค่ามัดจำป้ายแดง 3
,000 ( ได้คืน )
รวมออกรถ 356,750
บาท
ยอดจัด 1,041,750 บาท

ผ่อน 48 เดือน เดือนละ 23,431 บาท ดอกเบี้ย   1.99 %
ผ่อน 60 เดือน เดือนละ 19,351 บาท ดอกเบี้ย   2.29 %
ผ่อน 72 เดือน เดือนละ 16,544 บาท ดอกเบี้ย   2.39 %
ผ่อน 84 เดือน เดือนละ 14,824 บาท ดอกเบี้ย   2.79 %

 

ดาวน์ 30 % จำนวนเงิน 416,700 บาท

ค่าจดทะเบียน 6,500 บาท 

ค่ามัดจำป้ายแดง 3
,000 ( ได้คืน )
รวมออกรถ 426,200
บาท
ยอดจัด 972,300 บาท

ผ่อน 48 เดือน เดือนละ 21,869 บาท ดอกเบี้ย   1.99 %
ผ่อน 60 เดือน เดือนละ 18,060 บาท ดอกเบี้ย   2.29 %
ผ่อน 72 เดือน เดือนละ 15,441 บาท ดอกเบี้ย   2.39 %
ผ่อน 84 เดือน เดือนละ 13,836 บาท ดอกเบี้ย   2.79 %

 

ดาวน์ 35 % จำนวนเงิน 486,150 บาท

ค่าจดทะเบียน 6,500 บาท 

ค่ามัดจำป้ายแดง 3
,000 ( ได้คืน )
รวมออกรถ 495,650
บาท
ยอดจัด 902,850 บาท

ผ่อน 48 เดือน เดือนละ 20,307 บาท ดอกเบี้ย   1.99 %
ผ่อน 60 เดือน เดือนละ 16,770 บาท ดอกเบี้ย   2.29 %
ผ่อน 72 เดือน เดือนละ 14,338 บาท ดอกเบี้ย   2.39 %
ผ่อน 84 เดือน เดือนละ 12,847 บาท ดอกเบี้ย   2.79 %

 

ของแถม

* ส่วนลด 50,000 บาท
* ประกันภัยชั้น 1 ( โตเกียวมารีนซ่อมห้าง )
* พรบ.
* ฟิล์มลามีน่ารอบคัน
* กันสาด ศูนย์
* ถาดใส่ของท้ายรถ
* ปลายท่อ
* กรอบป้ายทะเบียน
* ผ้ายางปูพื้น ศูนย์
* ส่วนลดอะไหล่ 10 %
* waranty 5 ปี 100,000 กิโล
* ฟรีค่าแรง 5 ปี ระยะ 10,000 - 100,000 กิโล

* สปอยเลอร์มาจากโรงงาน

---------------------------------------------------------

 

PAJERO SPORT 2.4 GT MIVEC ปี 2016

ราคา 1,284,000 บาท

 

ดาวน์ 15 % จำนวนเงิน 192,600 บาท
ค่าจดทะเบียน 6,500 บาท  
ค่ามัดจำป้ายแดง 3,000 ( ได้คืน )
รวมออกรถ 202,100 บาท
ยอดจัด 1,091,400 บาท
ผ่อน 48 เดือน เดือนละ 24,911 บาท ดอกเบี้ย  2.39 %
ผ่อน 60 เดือน เดือนละ 20,364 บาท ดอกเบี้ย  2.39 %
ผ่อน 72 เดือน เดือนละ 17,605 บาท ดอกเบี้ย  2.69 %
ผ่อน 84 เดือน เดือนละ 15,949 บาท ดอกเบี้ย  3.25 %


ดาวน์ 20 % จำนวนเงิน 256,800 บาท
ค่าจดทะเบียน 6,500 บาท  
ค่ามัดจำป้ายแดง 3,000 ( ได้คืน )
รวมออกรถ 266,300 บาท
ยอดจัด 1,027,200 บาท
ผ่อน 48 เดือน เดือนละ 23,360 บาท ดอกเบี้ย   2.29 %
ผ่อน 60 เดือน เดือนละ 19,080 บาท ดอกเบี้ย   2.29 %
ผ่อน 72 เดือน เดือนละ 16,484 บาท ดอกเบี้ย   2.59 %
ผ่อน 84 เดือน เดือนละ 14,668 บาท ดอกเบี้ย   2.85 %


ดาวน์ 25 % จำนวนเงิน 321,000 บาท
ค่าจดทะเบียน 6,500 บาท  
ค่ามัดจำป้ายแดง 3,000 ( ได้คืน )
รวมออกรถ 330,500 บาท
ยอดจัด 963,000 บาท
ผ่อน 48 เดือน เดือนละ 21,659 บาท ดอกเบี้ย   1.99 %
ผ่อน 60 เดือน เดือนละ 17,888 บาท ดอกเบี้ย   2.29 %
ผ่อน 72 เดือน เดือนละ 15,293 บาท ดอกเบี้ย   2.39 %
ผ่อน 84 เดือน เดือนละ 13,703 บาท ดอกเบี้ย   2.79 %

 

ดาวน์ 30 % จำนวนเงิน 385,200 บาท

ค่าจดทะเบียน 6,500 บาท 

ค่ามัดจำป้ายแดง 3
,000 ( ได้คืน )
รวมออกรถ 394,700
บาท
ยอดจัด 898,800 บาท

ผ่อน 48 เดือน เดือนละ 20,216 บาท ดอกเบี้ย   1.99 %
ผ่อน 60 เดือน เดือนละ 16,695 บาท ดอกเบี้ย   2.29 %
ผ่อน 72 เดือน เดือนละ 14,273 บาท ดอกเบี้ย   2.39 %
ผ่อน 84 เดือน เดือนละ 12,790 บาท ดอกเบี้ย   2.79 %

 

ดาวน์ 35 % จำนวนเงิน 449,400 บาท

ค่าจดทะเบียน 6,500 บาท 

ค่ามัดจำป้ายแดง 3
,000 ( ได้คืน )
รวมออกรถ 458,900
บาท
ยอดจัด 834,600 บาท

ผ่อน 48 เดือน เดือนละ 18,772 บาท ดอกเบี้ย   1.99 %
ผ่อน 60 เดือน เดือนละ 15,503 บาท ดอกเบี้ย   2.29 %
ผ่อน 72 เดือน เดือนละ 13,254 บาท ดอกเบี้ย   2.39 %
ผ่อน 84 เดือน เดือนละ 11,876 บาท ดอกเบี้ย   2.79 %

 

หมายเหตุ แถมเพิ่มอีกจร้า เพียงสอบถามทาง LINE ID ( 0818231390 หรือ tuu-mitsu ) หรือโทร 081-8231390 ค่ะ

 

ขั้นตอนการจอง เงินจอง 5,000 บาท เข้าบัญชี บริษัท มิตซูกรุงเทพ 2009 จำกัด

ธนาคาร กสิกรไทย สาขารัตนาธิเบศ (กระแสรายวัน) เลขที่ 391-1-04422-5

และถ่ายรูปสำเนาสลิบส่งมาทางไลน์หรือเฟสมาพร้อมบัตรประชาชน เพื่อตู่ออกใบจองให้ค่ะ

 

เอกสารทำสัญญา

  1. สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
  2. สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด
  3. สลิบเงินเดือนล่าสุดหรือหนังสือรับรองเงินเดือน
  4. สำเนาสมุดเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

 

ชมคลิบ ความอัจฉริยะ ของ

NEW MITSUBISHI PAJER SPORT 2.4 MIVEC ใหม่

CLICK https://www.youtube.com/watch?v=7pF11sn2piE

new pajero sport 2015-2016

ใหม่ ปาเจโร่ สปอร์ต 2015+1 ใหม่

เพิ่มเติมสเป็กรถอย่างละเอียด CLICK

 

สอบถาม สั่งจอง รถยนต์มิตซูบิชิป้ายแดง ทุกรุ่นพร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้ม ติดต่อ ตู่  คนสวยได้ตามข้อมูลด้านล่างค่ะ

 

โทร 0818231390  ตู่ มิตซู กรุงเทพ2009 ติดบิ๊กซี ติวานนท์( มิตซูมหานคร)

 

website  http://www.tuu-mitsu.com

 

FaceBook https://www.facebook.com/tuumitsuvibha

 

Line ID ( 0818231390 หรือ tuu-mitsu ) มาได้นะค่ะ online ตลอดค่ะ

TUU-MITSU Bangkok 2009 Hot line 0818231390
Thank Support Joomla and Credit Mitsubishi-Motors